Linjeforeningen Baris Logo

Linjeforeningen for barnevern ved NTNU Trondheim

Vi pusser opp!

Om Linjeforeningen

Linjeforeningen Baris er linjeforeningen for barnevernspedagogutdanningen ved NTNU Trondheim. Linjeforeningen har vært ute av drift noen år, men ble restiftet i 2017 med Serina Nøstbakken i spissen. I dag er den drevet av et styre på 8 medlemmer som jobber på frivillig basis. Vårt mål er å skape et sosialt miljø for studentene ved barnevernutdanningen. Vi mener det sosiale miljøet er viktig for å få et godt læringsmiljø


Linjeforeningen Baris fokuserer på det sosiale på studiet. Det planlegges hvert år en tur til Åre hvor linjeforeningen setter opp buss. Her får medlemmene av linjeforeningen tilbud om en morsom tur med mye sosialt engasjement. Ball er også noe vi vil prøve å arrangere en gang i året, etter vi hadde vårt første ball i 2023 . I tillegg arrangeres det flere mindre arrangementer i løpet av året, som stipendpils med quiz, julelunsj/juleverksted, kino, diverse fester og mye mer gøy. Vi jobber også med å få til faglige arrangementer.